Informacja Prasowa

20.06.2021

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego “Nomada” uruchomiło “Sklep dla Sprawy”, w którym znajdują się produkty z kolekcji o antydyskryminacyjnym i równościowym przekazie. Kampania powstała we współpracy z popularnymi artystami, artystkami, projektantami i projektantkami.

Nomada na co dzień pracuje wśród grup wykluczonych, środowisk migranckich, mniejszości etnicznych i religijnych, dociera do osób narażonych na przemoc rasistowską. Ze względu na to, że Polska nie prowadzi przemyślanych działań w zakresie integracji uchodźców i uchodźczyń (na podstawie raportu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej “Prawa cudzoziemców w Polsce w 2020 roku”), organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę we wspieraniu migrantów; organizacje te, odcięte od finansowanie ze strony państwa, same muszą znajdować fundusze na własne działania.

Dlatego powstał “Sklep dla Sprawy”, dzięki któremu Nomada chce propagować równościowe wartości, realnie pomagać oraz zachęcać do twórczej pracy dla wspólnej sprawy Jest to także komunikacyjna platforma równościowa i antydyskryminacyjna z modą, dizajnem i sztuką. “Sklep dla Sprawy” zbudowany w oparciu o ideę „Solidarity not charity”. Na czym ona polega? Do tej pory organizacja pozyskiwała środki na pomoc potrzebującym z dotacji oraz charytatywnych wpłat. Teraz Nomada chce dać darczyńcom coś w zamian: coś konkretnego, z czym można się zidentyfikować.

Na potrzeby “Sklepu dla Sprawy” powstała specjalna kolekcja o antydyskryminacyjnym i równościowym przekazie. Taka forma wsparcia, poprzez zakupy w sklepie, umożliwia klientom solidaryzowanie się z potrzebującymi pomocy. “Sklep dla Sprawy” jest również platformą dla artystów i artystek dizajnerów i dizajnerek, chcących twórczą pracą wesprzeć wspólną sprawę. Część środków ze sprzedaży prac przeznaczona jest na działania statutowe, a częścią Nomada dzieli się z artystami.

Kampania jest adresowana do osób ze środowisk sojuszniczych, podzielających wartości równości, sprawiedliwości, społeczeństwa obywatelskiego bez rasizmu i dyskryminacji. Nieprzypadkowo “Sklep dla Sprawy” został uruchomiony 20 czerwca, czyli w Dniu Uchodźcy.

– „Jednym z założeń sklepu było, by w pomoc włączyli się także artyści i artystki ze środowisk migranckich, którzy w ten sposób wyrazili swoją solidarność z Nomadą i klientami Nomady. Chcemy też w przyszłości zainicjować współpracę artystów i artystek, projektantów i projektantek z migrantami i migrantkami.” – powiedział Maciej Mandelt, prezes Stowarzyszenia Nomada.

Pierwsza seria specjalnych produktów powstała we współpracy z artystami, artystkami, projektantami i projektantkami, m.in.: Yulią Krivich, Sławkiem Czajkowskim (Zbiok), Jakubem Stępniem (Hakobo), Jakubem Zasadą, Sabiną Sokół, Pawłem Borkowskim, Kasią Lorenz i Dominikiem Cymerem.

Każdy produkt odzwierciedla wartości, którymi kieruje się na co dzień Nomada, każdy produkt jest poświęcony określonej “sprawie”. Sportowe skarpetki, na przykład, niosą przesłanie dotyczące praw kobiet, a szczególnie praw kobiet migrantek narażonych na dyskryminację krzyżową. Koszulka “Refugees Welcome” z kolei jest dedykowana uchodźcom i kwestiom integracji. Wszystkie produkty powstały z troską o środowisko naturalne i z szacunkiem dla pracy osób, które je stworzyły.

“Sklep dla Sprawy” stanowi część szerszych działań edukacyjno-informacyjnych Stowarzyszenia “Nomada”. W ramach sklepu została stworzona zakładka “Wiedza”, w której eksperci z różnych dziedzin poruszają zagadnienia uchodźstwa, praw mniejszości, LGBTQIAP+, integracji kulturowej, sprawiedliwego traktowania płci, zmian klimatycznych. W publikowanych tam artykułach są też informacje jak wspierać mniejszości i np. jak reagować wobec przemocy w autobusie lub na ulicy.

Stowarzyszenie Nomada działa jako bezpłatny punkt poradnictwa, do którego zgłaszają się cudzoziemki i cudzoziemcy potrzebujący pomocy prawnej.  W Nomadzie pomoc uzyskują całe rodziny, potrzebujące: wsparcia w udokumentowaniu pobytu, pomocy socjalnej, asysty w urzędzie, u lekarza, w szkole. Stowarzyszenie wspiera także dzieci z doświadczeniem migracji, które w polskiej szkole zmagają się z różnymi przeszkodami – pomaga w adaptacji i integracji, wspiera w nauce języka polskiego. Nomada występuje też w roli tłumacza międzykulturowego. Więcej informacji na: nomada.info.pl

Kampania promocyjna sklepu obejmuje: kampanię w social mediach stworzoną przez agencję Cyber Kids on Real, promocję PR prowadzoną przez Steinke Communications. Na potrzeby projektu powstała sesja zdjęciowa, której autorką jest artystka Yulia Krivich.