Przemoc motywowana uprzedzeniami

O przemocy motywowanej uprzedzeniami mówimy wtedy, gdy motywacją działania sprawcy jest pochodzenie etniczne, narodowość, kolor skóry, wyznawana religia, orientacja lub tożsamość psychoseksualna, a także stan zdrowia lub przekonania polityczne osoby, którą sprawca atakuje.

Przemoc motywowana uprzedzeniami to nie tylko ataki fizyczne.
Może ona przybierać różne formy: znieważenia, gróźb czy zniszczenia mienia.

Ważne: cechami chronionymi przez polski kodeks karny są: narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, poglądy polityczne, wyznanie i bezwyznaniowość. 

Oznacza to, że polskie prawo nie chroni osób pokrzywdzonych np. ze względu na ich orientację, tożsamość psychoseksualną, płeć czy wiek. 

 

Jak reagować na przemoc w przestrzeni publicznej?

 

  • podejdź do osoby pokrzywdzonej: przywitaj się, porozmawiaj z nią,
  • kieruj swoją uwagę na osobę pokrzywdzoną, nie na agresora,
  • włącz do pomocy innych,
  • nagraj zdarzenie
  • zadzwoń na 112.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj nasz filmik edukacyjny!

 

W środkach komunikacji miejskiej możesz dodatkowo:

  • nacisnąć przycisk „stop”,
  • powiadomić kierowcę, że dzieje się coś złego.

 

 

Pamiętaj!

Brak reakcji wspiera sprawców. Zobacz, zrozum, zareaguj. 

Źródła:
nomada.info.pl,
„Twarzą w twarz z niechęcią” – Przewodnik dla pracowników społecznych, wydany przez Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego,
Badania RPO i ODIHR/OBWE
Kodeks postępowania karnego, art. 299a