Prawo do ochrony

Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa.

Uchodźcy czy migranci?

 

Uchodźca i uchodźczyni to osoby, które na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem ze względu na swoją rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne przebywają poza krajem, którego są obywatelami i obywatelkami i ze względu na te obawy nie chcą lub nie mogą do niego powrócić.

Migrant i migrantka to wszystkie osoby, które zmieniły miejsce lub kraj zamieszkania lub pobytu*.

Czy wiesz, że…

narracja środowisk o sympatiach nacjonalistycznych często opiera się na mieszaniu pojęć, co wprowadza niezorientowanych w błąd.

 

Przybycie do nowego domu:

Ludzie zmuszeni do opuszczenia swojego kraju szukają przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Warto pamiętać o tym, że często tracą dorobek całego życia, opuszczają rodziny i przyjaciół. Do kraju przyjmującego przybywają samotni i niepewni tego, co przyniesie przyszłość. Do tego – po prostu tęsknią.

Przyszłość osób szukających schronienia w innym kraju może być różna. Jeżeli nie otrzymają ochrony międzynarodowej, czeka je deportacja. Oznacza to powrót do prześladowań, przed którymi uciekały. Dlatego ważną rolę odgrywają działania organizacji pozarządowych, które nie tylko edukują społeczeństwo, przeciwdziałając nieufności wobec migrantów, ale i pomagają migrantkom i migrantom w adaptacji.

O czym warto pamiętać:

  • lęk karmi się niewiedzą,
  • aktywne grupy neofaszystowskie podsycają strach wobec migrantów i migrantek; zdarza się, że robią to sprytnie, nie nawołując otwarcie do nienawiści, ale próbując zdyskredytować te osoby w oczach obywateli kraju goszczącego,
  • media natarczywie podkreślają pochodzenie sprawców przestępstw i manipulują informacjami; takie „sensacje” prędko się rozchodzą, ale stosunkowo niewiele jest sprostowań kiedy okażą się nieprawdziwe
  • krytyczne nastawienie do migrantów jest skutkiem złej polityki migracyjnej państw Unii Europejskiej.

Czy wiesz, że:

  • badanie przeprowadzone przez Federalny Związek Psychoterapeutów wykazało, że blisko połowa uchodźców przebywających w Niemczech cierpi na zespół stresu pourazowego i depresję,
  • 70% badanych osób było świadkami przemocy,
  • ponad połowa badanych doświadczyła przemocy, również tortur,
  • przykre doświadczenia i dramatyczne wspomnienia, nawracające koszmary nie pomagają w integracji.

Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny i powrócić do swego kraju. 

Używanie pojęć „nielegalni uchodźcy” lub „nielegalni migranci” jest błędne.

O ile pobyt może być nielegalny, to sam człowiek – nigdy. Jeżeli osoba zmuszona opuścić własny kraj złożyła wniosek o ochronę międzynarodową, to znaczy, że jej obecność w danym kraju jest zgodna z prawem. 

*Więcej o tym jak mówić o migrantach i migrantkach przeczytaj w poradniku „Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja”