Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
Społeczeństwa Wielokulturowego

e-mail: [email protected]
nomada.info.pl

Stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

KRS: 0000342030
NIP: 8982168187
REGON: 021136714