Ryś. Marta Jamróg

1000,00 

Marta Jamróg spośród swoich dzieł wybrała dla Nomady „Rysia”. „Nomada to potrzebna inicjatywa, wynikająca z potrzeby serca, niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Nomada to także pielęgnowanie różnorodności kulturowej, dbanie o dobre relacje, dialog, nadzieja dla otwartości i tolerancji.”

 

 

1 w magazynie