Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów „Sklepu dla Sprawy” jest Właściciel sklepu, wskazany w Regulaminie.
2. Właściciel Sklepu, w przypadku Zamówienia Towarów z działu „Kup sztukę”, przekaże dane osobowe Klienta Artyście, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z Artystą umowy.
3. W przypadku zakupów lub rejestracji na stronie internetowej sklepu Administrator gromadzi następujący zakres danych osobowych Klientów: imię i nazwisko, nazwa, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP. W przypadku Zarejestrowanych Klientów, posiadających Konto Klienta, Właściciel sklepu gromadzi także historię zakupów w Sklepie dla Sprawy, powiązaną z danymi tego Klienta. Ta historia jest dostępna wyłącznie dla Klienta oraz Właściciela Sklepu i nie jest udostępniana innym podmiotom.
3. Powierzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.
4. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być udostępniane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności o których mowa w §7 ust. 1. lit. c) Regulaminu Sklepu dla Sprawy (jeśli taka forma zostanie przez Klienta wybrana).
5. ADO przetwarza przekazane dane osobowe z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.
6. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, na podstawie zgody Kupującego udzielonej bezpośrednio przed zakupem, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.
7. Dane osobowe nie będą profilowane, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane podmiotom trzecim innym niż wymienione w ust. 4.
8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Użytkownik informowany jest że Administrator korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie Polityka Cookies.
Więcej informacji jest w Regulaminie Sklepu dla Sprawy: czytaj Regulamin.