prawa klienta

Właściciel sklepu honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają praw Konsumenta wynikających z powyższych ustaw, chyba że bezpośrednio wynika to z brzmienia ustawy i Regulaminu Sklepu dla sprawy.

Więcej informacji jest w Regulaminie Sklepu dla Sprawy: czytaj Regulamin.