Lepszy, gorszy człowiek

Spotykamy się z tym codziennie. Gorsze lub lepsze traktowanie ludzi ze względu na płeć, pochodzenie, przekonania. Dyskryminacja lub uprzywilejowanie...

Dobra pogoda na migrację?

Zjawiska naturalne mogą stanowić zagrożenie dla życia. Mogą niszczyć uprawy, zapasy żywności lub odcinać dostęp do wody pitnej. Jeżeli te zdarzenia powracają, ludzie są zmuszeni do opuszczenia swoich domów i znalezienia miejsca do życia gdzieś indziej...

LGBTQIAP+

Jest to grupa narażona na przemoc motywowaną uprzedzeniami. Polskie prawo nie chroni, a nawet dyskryminuje osoby ze środowisk LGBTQIAP+ na wielu płaszczyznach życia prywatnego i społecznego.

Prawo do ochrony

Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa.

Czym jest rasizm?

Chcemy mówić o rasizmie głosem czarnych Polaków i Polek. W artykule przytaczamy fragmenty publikacji „Rasizm po polsku”.

Przemoc motywowana uprzedzeniami

mówimy wtedy, gdy motywacją działania sprawcy jest pochodzenie etniczne ofiary, narodowość, wyznawana religia, przynależność do określonej grupy społecznej, orientacja lub tożsamość psychoseksualna...