Dla twórców i twórczyń

Chcesz się zaangażować w nasz projekt?
Napisz do nas: [email protected]

Sklep dla Sprawy to platforma dla artystów i artystek, dizajnerów i dizajnerek, chcących twórczą pracą wesprzeć naszą wspólną sprawę. 

Chcemy, aby przedmioty obecne w naszym sklepie miały równościowy przekaz i odnosiły się do wartości, które są nam bliskie.